?

Log in

No account? Create an account
myquin

> Свежие записи
> Архив
> Друзья
> Личная информация

Декабрь 15, 2018


Previous Entry Поделиться Next Entry
10:05 pm
עקב בעיות רפואיות התלמידה לא באה ביום שישי
ולפי הוראות המנהלת היא הושעתה ליומיים כולל יום שני
ביום שני יש לה מתכונת
אך לא מרשים לה לגשת למתכונת

?מה ניתן לעשות במקרא כזה.
בית ספר פרטי דתי

(7 комментариев | Оставить комментарий)

Comments:


[User Picture]
From:_krishulya_
Date:Декабрь 15, 2018 11:10 pm
(Link)

וואו
שום אישור לגבי הבעיות הרפואיות לא עוזר? המנהלת חושבת שהנערה הבריזה בשביל ללמוד למתכונת?


שבוע טוב.

[User Picture]
From:note_buki
Date:Декабрь 15, 2018 11:32 pm
(Link)
ולמה זה כל כל נורא לפספס את המתוכנת?
[User Picture]
From:_krishulya_
Date:Декабрь 15, 2018 11:34 pm
(Link)

הציון השנתי הוא ממוצע של ציון המתכונת (מגן) וציון הבגרות. יכול להיות שלוקחים אף את הטוב מבין שני'הם.
לפחות כך זה הי' בזמני.Edited at 2018-12-15 20:34 (UTC)
[User Picture]
From:note_buki
Date:Декабрь 16, 2018 12:17 am
(Link)
הבנתי. ומה לגבי אישור מרופא? לא יפטור את הבעיה?
[User Picture]
From:myquin
Date:Декабрь 15, 2018 11:34 pm
(Link)
שהיא הבריזה בכלל
אבל איך היא יכולה לסרב לה להיבחן ?ל
[User Picture]
From:_krishulya_
Date:Декабрь 15, 2018 11:37 pm
(Link)

היא היתה במרפאה או משהו ביום שישי? אפשר לקחת מהרופא תדפיס ביקור?


היא יכולה, זה מבחן פנימי של ביה"ס.

[User Picture]
From:myquin
Date:Декабрь 15, 2018 11:46 pm
(Link)
קבענו תור למחר בצהריים. הכי מוקדם שהיה

> Go to Top
LiveJournal.com